- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

گزارش پرونده کمک کنیم این کودک نفس بکشد

باسلام واحترام

به استحضار میرساندبرای پرونده کمک کنیم این کودک نفس بکشدهزینه ی چندماه دارو برای این دو بیمار جمع آوری شد.ومبلغ به حساب خانواده این دوکودک پرداخت شد.خانواده ی این دوبیمار دعاگوی شماعزیزان هستند.

باتشکر ازهمراهی شماهم وطنان گرامی