- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

گزارش پرونده نگذاریم این مادر بمیرد

باسلام واحترم به استحضار میرسانددرپرونده مادر ۵۸ساله …باتوجه وعنایت همه ی شما خوبان خوشبختانه این مادر توانست عمل موفقیت امیزی انجام دهدودرحال حاضر حال این مادر خیلی خوب ودعاگوی همه ی شماعزیزان است.

مابقی مبلغ جمع آوری شده نیز به خانواده ی ایشان جهت خرید مایحتاج اولیه زندگی واریز شد.باتشکرازهمکاری همه ی شماعزیزان

مبلغ جمع آوری شده ۱۰میلیون و۵۰۰هزارتومان است.