- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

گزارش پرونده جان ۳عضو یک خانواده درخطراست

باسلام واحترام

درانتشار فراخوان بیماری ۳عضو بک خانواده ۴میلیون تومان جمع آوری شد.که برای مداوا به حساب ایشان واریز خواهد شد.