- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

این پدرنیاز فوری به عمل دارد/بسته شد

پدر۳۴ساله ایست که دریک روستای دورافتاده ایلام زندگی میکند.شغلش مسافرکشی است،چندسالی ست که دچار دیسک کمر شدید شده است.به طوری که نمیتواند یک لحظه بنشیند،به دلیل نداشتن هزینه وحتی پول ویزیت به کمک اقوام فقط مجبور به استفاده ازداروهای مسکن شده است.

به دلیل وخامت حالش وسیاه شدن۴ مهره کمرش نیاز فوری به عمل جراحی وخرید پلاتین باهزینه ی ۸ میلیون تومان دارد که درصورت تاخیر عمل ممکن است به نخاع آسیب جدی وارد شود.

یک سالیست که هیچ نان آوری ندارندو بادوغ فروختن زندگی خودرا میگذرانند،همسرش به دلیل کارکردن زیاد دچاردیسک گردن شده است،دکتر مغزواعصاب نیز۱سال پیش وضعیت این مادر را وخیم گزارش داده است.

دختر۹ساله ای دارندکه به دلیل وضعیت پدرومادرش مجبور شده است بااین سن کم کار منزل رابه گردن بگیرد. به گفته ی مادر این خانواده هرروز بادیدن زجرو گریه های همسرش آرزوی مرگ میکند.که حتی توان خرید یک جفت کفش رانیز برای فرزندشان ندارند وبا کمک خواستن پی درپی شرمنده ی اقوام نیز شده اند.

حال میخواهیم بایاری شماعزیزان هرچه زودتر حال این پدر خوب شود تاحداقل بتواندباکارکردن نان آور خانواده ی خویش باشد.

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465