- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

نگذاریم این دختریتیم نابیناشود/بسته شد

دختر۱۹ساله ایست که ازکودکی بامشکلات بینایی مواجه شده و چندین سال است که ازعینک استفاده می کند ،امابه دلیل بالا رفتن نمره ضعیفی چشم (چشم راست۱۴ و چشم چپ ۱۳) نیاز فوری به لنز داخل چشم دارد که هزینه ی آن بالغ بر ۱۲میلیون تومان می باشد.

مستاجر یک زیرزمین در حاشیه شهر ایلام است .پدرش را چندسال پیش براثر سکته ازدست داده ومادرش که سرپرست ۴دختر مجرد است بانظافت منزل دیگران وسبزی پاک کردن، هزینه های اولیه زندگی را تامین میکند.

حال می خواهیم بایاری هم هزینه این عمل را ازدوش این مادر زجرکشیده برداریم ونگذاریم این دختر یتیم برای همیشه بینایی خود را ازدست دهد.

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465