- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

کمک فوری برای نفس کشیدن دختر ۳ساله/بسته شد

ترانه کودک خردسالیست که از  بدو تولد به بیماری ریوی سیستیک فیبروز مبتلا شده است .بیماری صعب العلاج با هزینه های بالا که به سرعت باعث تخریب ریه می شود.

پدرش کارگر است ،تاکنون برای درمان جگرگوشه اش وخرید داروهای گرانقیمت ،بالغ بر ۷۰میلیون تومان وام گرفته است ،چرا که هزینه ماهیانه خرید دارو بالای ۴میلیون تومان برایش هزینه بردار است .

در حال حاضر به دلیل وخامت حال این کودک باید فوری یک دستگاه اکسیژن ساز نبولایزر خریداری کند اما هزینه خرید آن بالای ۷میلیون تومان برآورد شده است و توان تامین این مبلغ راهم ندارد.

برای اینکه ترانه بتواند نفس بکشد به یک همت نیاز است .

شماره حسابها

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465