کمک فوری /این جوان به پیوندکلیه نیاز فوری دارد/بسته شد

 • توسط نسيم وصال
 • 1397/06/03
 • ۸۹

تاکنون مبلغ ۵میلیون وپانصد هزار تومان جم آوری شده است اما برای انجام پیوند ۱۳میلیون کم دارد.

جوان ۲۲ساله ایست ودر یک خانواده محروم در یکی از روستاهای ایلام زندگی می کند. د سال ۸۰بعلت بیماری کلیوی هر دو کلیه خود را ازدست داد و از آن زمان از طریق دیالیز به زندگی ادامه می دهد.

سال ۸۲با دریافت وام توانست یک کلیه پیوند بزند، اما پس از مدتها و  بعد از بروز علایمی مشخص شد کلیه پیوندی هم از دست رفته است.

باز مجبور به دیالیز شد و الان هم حال خوشی ندارد . شانس به وی روی آورده واز طریق انجمن حمایت از بیماران کلیوی یک کلیه برای او فراهم شده است. اما باید ۱۸میلیون تومان پرداخت کند.این اخرین شانس اوست اگر تا پایان هفته نتواند این مبلغ را تامین کند شانس ادامه زندگی عادی را از دست می دهد

 

می خواهیم کمک کنیم تا این جوان  بتواند به زندگی اش بازگردد.

شماره حسابها

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

 

 قبلی «
بعدی »

۸۹ دیدگاه ها

 1. تراکنش
  ۲۰۱۸-۰۸-۲۵ ۰۲:۰۰:۱۳ تاریخ :
  ریال ۲۰۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۳۹۵۴۳۹۸۴۲۹۲ شماره پیگیری :
  ۱۸۶۴۹۴ شماره ارجاع :

 2. ش پیگیری: ۱۳۹۵۴۴۵۶۵۲۸۱
  ۱۰ت

 3. آرزوی سلامتی

  تراکنش
  ۲۰۱۸-۰۸-۲۵ ۰۲:۱۴:۴۱ تاریخ :
  ریال ۱۰۰۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۳۹۵۴۴۶۶۰۳۲۴ شماره پیگیری :
  ۱۸۶۵۴۰ شماره ارجاع :

 4. مبلغ ناچیزی کمک کردم ، به امید درمان و بازگشت به زندگی عادی این جوون.

 5. سلام
  مبلغ ۵۰ هزار تومن با شماره پیگیری ۱۳۹۵۴۶۲۱۶۷۰۶ واریز شد.

 6. ۱۳۹۵۴۶۳۲۰۱۰۵ شماره پیگیری :
  ۱۸۶۶۱۰ شماره ارجاع :

 7. ۲۰۱۸-۰۸-۲۵ ۰۲:۴۹:۰۴ تاریخ :
  ریال ۲۰۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۳۹۵۴۶۴۲۴۲۳۳ شماره پیگیری :
  ۱۸۶۶۱۴

 8. خداوند برادر گرامی رو شفا بده
  مبلغ:۳۰۰۰۰تومان
  شماره پگیری:۱۳۹۵۴۶۵۲۴۱۲۵
  شماره ارجاع:۱۸۶۶۱۸

 9. مبلغ ناچیز ۳۰ هزار تومان با شماره پیگیری ۱۳۹۵۴۶۴۴۸۷۲۳ واریز گردید.

  به امید شفای تمامی بیماران.

 10. با سلام، مبلغ ۵۰ هزار تومان با شماره پیگیری ۱۳۹۵۴۷۰۲۰۲۶۴ واریز گردید. به امید بهبودی هر چه سریعتر این برادر عزیز

 11. ۲۰۱۸-۰۸-۲۵ ۰۳:۰۴:۴۹ تاریخ :
  ریال ۱۰۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۳۹۵۴۷۳۱۰۳۶۹ شماره پیگیری :
  ۱۸۶۶۴۵ شماره ارجاع :

 12. شماره پیگیری:
  ۸۲۳۷۱۱۵۴۸۲۷۳

  واریز به:
  ‪۶۱۰۴۳۳۷۶۲۵۷۲۵۸۷۲‬ به نام ?موسسه?خیریه?نسیم?وصال?نیکان? ??

  مبلغ:
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ایران

 13. با سلام
  به امید بهبودی این جوان
  مبلغ ناچیزی واریز گردید.
  کد پیگیری: ۰۱۱۱۵۵۳۰۸۱۲۷
  تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

 14. سلام
  مبلغ ناچیزی واریز گردید.
  شماره پیگیری: ۱۳۹۵۴۸۰۱۹۲۴۰

 15. مبلغ ۲۰۰۰۰۰ نابالغ واریز شد
  کد ذهگیری ۷۵۵۷۷۱

 16. به امید شفای ایشان

 17. مبلغ ۵۰۰۰۰ تومان واریز شد.

 18. ۲۰۱۸-۰۸-۲۵ ۰۳:۴۱:۱۸ تاریخ :
  ریال ۲۵۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۳۹۵۴۹۳۹۴۲۷۴ شماره پیگیری :
  ۱۸۶۷۰۱ شماره ارجاع :

 19. ۲۰۱۸-۰۸-۲۵ ۰۳:۴۳:۵۸ تاریخ :
  ریال ۵۰۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۳۹۵۴۹۵۰۴۸۲۷ شماره پیگیری :
  ۱۸۶۷۰۷ شماره ارجاع :

 20. با آرزوی بهبودی و سلامتی این جوان،
  مبلغ ناچیزی واریز شد؛
  شماره ارجاع : ۱۳۹۵۴۹۲۶۳۳۹۴
  ۹۷/۶/۳

 21. مبلغ ۲۰۰ تومن واریز شد

 22. با سلام. مبلغ ۵۰ تومن واریز شد.
  با آروزی سلامتی برای همه بیماران

 23. سلام
  ۸۳۶۴۴۲۲۹۹۳ جهت انتقال به حساب جام شماره
  موسسه خیریه نسیم وصال نیکان بنام
  انجام گردید ۱۳۸۷۴۲۲۲۴۵ طى حواله شماره

  ۱۲:۵۷:۲۹ زمان ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ تاریخ

 24. تراکنش
  ۲۰۱۸-۰۸-۲۵ ۰۴:۴۴:۰۱ تاریخ :
  ریال ۵۰۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۳۹۵۵۲۸۸۵۳۶۰ شماره پیگیری :
  ۱۸۶۷۵۸ شماره ارجاع :

 25. ۲۰۱۸-۰۸-۲۵ ۰۵:۰۰:۲۱ تاریخ :
  ریال ۵۰۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۳۹۵۵۳۶۲۶۷۵۸ شماره پیگیری :
  ۱۸۶۷۷۱ شماره ارجاع :

 26. خداوند تندرستی عنایت کند
  تراکنش
  ۲۰۱۸-۰۸-۲۵ ۰۵:۱۶:۳۷ تاریخ :

  ۱۳۹۵۵۴۳۷۴۳۱۴ شماره پیگیری :
  ۱۸۶۷۸۳ شماره ارجاع :

 27. ۲۰۱۸-۰۸-۲۵ ۰۵:۲۱:۴۸ تاریخ :
  ریال ۵۰۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۳۹۵۵۴۵۴۵۹۲۶ شماره پیگیری :
  ۱۸۶۷۸۶ شماره ارجاع :

 28. با آرزوی سلامتی برای ایشان
  ۲۰۱۸-۰۸-۲۵ ۰۵:۳۰:۲۰ تاریخ :
  ریال ۵۰۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۳۹۵۵۴۹۲۷۳۵۱ شماره پیگیری :
  ۱۸۶۷۹۲ شماره ارجاع :

 29. شماره پیگیری: ۱۳۹۵۵۵۱۳۰۶۳۹

 30. با آرزوی سلامتی برای ایشان

  ریال ۵۰۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۴۲۷۹۸ شماره پیگیری :

 31. سلام
  مبلغ ۱۰۰۰۰۰تومان
  شماره مرجع ۷۲۳۴۰۴۸۶۶۱۲

 32. تراکنش
  ۲۰۱۸-۰۸-۲۵ ۰۶:۲۱:۲۷ تاریخ :
  ریال ۱۸۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۳۹۵۵۶۶۳۴۶۳۲ شماره پیگیری :
  ۱۸۶۸۲۰ شماره ارجاع :

 33. مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان با شماره پیگیری
  ۱۳۹۵۵۶۸۴۳۱۶۰

 34. مبلغ بیست هزار تومان واریز شد .شماره پیگیری ۱۳۹۵۵۸۰۵۹۱۲۵

 35. خداوند شفایش دهد

  مبلغ ناچیزی واریز شد

 36. با سلام و احترام
  انشااله خداوند تمام مریض ها از جمله ایشان را شفا عاجل عنایت فرماید.
  مبلغ ناچیز ۵۰۰۰۰۰ ریال با شماره پیگیری ۱۳۹۵۶۰۱۷۲۳۲۴ و شماره ارجاع ۱۸۶۸۴۸ به ایشان تقدیم میگردد.

 37. شماره پیگیری ۱۳۹۵۷۹۵۶۵۴۴۱

 38. ۲۰۱۸-۰۸-۲۶ ۰۳:۳۰:۵۱ تاریخ :
  ریال ۵۰۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۳۹۵۹۱۵۵۷۸۳۷ شماره پیگیری :
  ۱۸۶۸۸۳ شماره ارجاع :

 39. مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال با شماره پیگیری ۶۵۱۱۰۷
  التمماس دعا

 40. ۱۴۰۱۰۴۱۰۷۸۳۴

 41. به امید شفای عاجل-ان شاالله
  مبلغی ناچیز
  شماره ارجاع۱۸۷۹۲۲
  تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۷

 42. ۲۰۱۸-۰۹-۰۸ ۰۵:۱۸:۴۳ تاریخ :
  ۱۴۰۱۰۶۰۲۳۶۱۸ شماره پیگیری :
  ۱۸۸۰۱۰ شماره ارجاع :
  مبلغ ناچیزی واریز شد. به امید بهبودی کامل

 43. شماره پیگیری ۱۴۰۱۰۶۱۲۲۰۱۳
  مبلغ ۱۰ هزار تومن

 44. مبلغ ناچیزی واریض شد
  شماره پیگیری: ۱۴۰۱۰۶۱۷۴۸۰۱
  انشاله که شفا می یابند

 45. سلام
  مبلغ ناچیزی واریز شد
  به امید شفای همه مریضها
  تراکنش
  ۲۰۱۸-۰۹-۰۸ ۰۵:۲۵:۵۲ تاریخ :
  ریال ۵۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۴۰۱۰۶۳۰۳۱۵۰ شماره پیگیری :
  ۱۸۸۰۲۱ شماره ارجاع :

 46. مبلغ اندکی در حد بضاعت واریز شد. با آرزوی شفا برای تمام بیماران

 47. ۰۱۱۱۴۹۸۵۲۳۰۸
  شماره مرجع تراکنش

 48. ۵۰۰٫۰۰۰ ریال ش پیگیری ۴۷۴۲۶۴

 49. تراکنش
  ۲۰۱۸-۰۹-۰۸ ۰۵:۵۶:۴۹ تاریخ :
  ریال ۱۰۰۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۴۰۱۰۷۳۴۸۳۳۵ شماره پیگیری :
  ۱۸۸۰۶۰ شماره ارجاع :

 50. ۲۰۱۸-۰۹-۰۸ ۰۶:۱۷:۴۶ تاریخ :
  ریال ۳۰۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۴۰۱۰۷۹۶۹۲۱۰ شماره پیگیری :
  ۱۸۸۰۸۳ ش

 51. مبلغی ۲۰۰۰۰ تومان واریز شد

 52. تراکنش
  ۲۰۱۸-۰۹-۰۸ ۰۶:۲۶:۱۹ تاریخ :
  ریال ۱۰۰۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۴۰۱۰۸۲۰۸۳۲۱ شماره پیگیری :
  ۱۸۸۰۹۱ شماره ارجاع :

 53. جهت سلامتی امام عصر
  ۱۰۰۰۰۰۰ریال

 54. ۲۰۱۸-۰۹-۰۸ ۰۶:۵۰:۵۵ تاریخ :
  ریال ۵۰۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۴۰۱۰۸۸۱۸۵۸۵ شماره پیگیری :
  ۱۸۸۱۱۵ شماره ارج

 55. مبلغ ۱۰۰ هزار تومان واریز شد

  خدا بده برکت
  با خدا مهربان باشیم

  یاشاسین

 56. با سلام.مبلغ ناچیز واریز شد. شفا به دست اوست.خودش شفایش دهد.
  ۵۰۰۰۰ ریال شماره ردیابی ۱۳۹۲۴۵۱۱۱۱ تاریخ ۹۷/۶/۱۷

 57. ۲۵۰۰۰ تومان واریز شد.
  ۱۴۰۱۰۹۳۶۲۴۰۶

 58. تراکنش
  ۲۰۱۸-۰۹-۰۸ ۰۷:۱۵:۴۱ تاریخ :
  ریال ۱۸۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۴۰۱۰۹۳۹۶۴۶۴ شماره پیگیری :
  ۱۸۸۱۴۰ شماره ارجاع :

 59. با سلام مبلغی واریز شد. پیگیری ۱۴۰۱۱۰۲۷۰۳۸۷
  با تشکر از شما و سایت عصر ایران

 60. تراکنش
  ۲۰۱۸-۰۹-۰۸ ۰۸:۱۵:۳۱ تاریخ :
  ریال ۲۰۰۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۴۰۱۱۰۹۶۴۴۵۲ شماره پیگیری :
  ۱۸۸۱۹۴ شماره ارجاع :

  ن

 61. تراکنش
  ۲۰۱۸-۰۹-۰۸ ۰۸:۲۸:۱۴ تاریخ :
  ریال ۲۰۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۴۰۱۱۱۳۶۸۱۰۶ شماره پیگیری :
  ۱۸۸۱۹۹ شماره ارجاع :

 62. پنجاه هزار تومان ناقابل جهت درمان کلیه این جوان واریز گردید. ش پ ۹۳۰۷۳۶۰۶۴

 63. مبلغ ۳۵ هزار تومان کمک شد ۳۱۸۷

 64. تراکنش
  ۲۰۱۸-۰۹-۰۸ ۰۹:۵۱:۴۳ تاریخ :
  ریال ۳۰۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۴۰۱۱۴۸۳۰۴۰۲ شماره پیگیری :
  ۱۸۸۲۴۳ شماره ارجاع :

 65. به امید سلامتی این دوستمون. مبلغ ۵۰ هزار تومان با کد رهگبری ۹۲۵۴۲۸ به کارت ملت واریز کردم. ایشالا هر چه سریع تر بدون دیالیز به زندگی تون ادامه بدید. ۲۰:۵۷:۴۲. ۹۷/۰۶/۱۷

 66. من وضعم خیلی خراب هست ۱۰۰۰ تومان اهدا کردم می دونم همین هم خوبه اگر تعدادمون زیاد باشه شرمنده ام کم بود

 67. ۱۴۰۱۲۹۷۸۶۹۹۳ پیگیری
  ۲۵ ت واریز شد

 68. مبلغ ناقابل بیست هزار تومان تقدیم شد. شماره پیگیری :۱۴۰۱۳۰۳۴۳۴۳۴

 69. مبلغ ناقابل بیست هزار تومان تقدیم شد. شماره پیگیری :۱۴۰۱۳۰۳۴۳۴۳۴

 70. با سلام
  مبلغ ناچیزی به شماره پیگیری
  ۱۴۰۱۳۰۵۰۶۳۰۳
  واریز شد.

 71. مبلغ ناچیزی واریز گردید.انشالله خوب میشه

 72. مبلغ ناچیزی کمک شد
  ش پ ۵۵۸۴۸۳

 73. تراکنش
  ۲۰۱۸-۰۹-۰۹ ۰۰:۰۹:۴۱ تاریخ :
  ریال ۲۰۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۴۰۱۳۳۸۰۷۴۵۴ شماره پیگیری :
  ۱۸۸۳۹۷ شماره ارجاع :

 74. مبلغ ناچیزی به شماره پیگیری ۱۴۰۱۳۳۸۸۸۵۱۱ واریز شد .

 75. تاریخ :
  ریال ۳۰۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۴۰۱۳۴۴۳۰۰۵۵ شماره پیگیری :
  ۱۸۸۴۱۹ شماره ارجاع :

 76. شماره پیگیری: ۱۴۰۱۳۵۳۲۰۱۵۱
  شماره ارجاع: ۱۸۸۴۲۸

 77. ۱۰۰ هزارتومان با شماره پیگیری ۶۴۲۰۹۲

 78. با آرزوی صحت برای ایشان
  مبلغ ۵۰۰۰۰ تومان با شماره ارجاع ۳۱۷۶۱۴۰۳۰۶۶۹ واریز شد.

 79. با سلام و آرزوی سلامتی همه
  این بیمار کجا قرار است عمل شود. اگر در تهران است ، نام کامل بیمار و نام بیمارستان را بدهید تا با مراجعه حضوری و عیادت نسبت به کمک مالی در حد توان انجام وظیفه کنم.

 80. شماره پیگیری ۳۴۳۷۷۶

 81. با آرزوی سلامتی و بهبودی هرچه زودتر،مبلغ مختصری هدیه شد.
  تراکنش
  ۲۰۱۸-۰۹-۰۹ ۰۳:۵۰:۵۰ تاریخ :

  ۱۴۰۱۴۳۱۵۸۸۷۸ شماره پیگیری :
  ۱۸۸۴۹۵ شماره ارجاع :

 82. تراکنش
  ۲۰۱۸-۰۹-۰۹ ۰۵:۵۱:۲۲ تاریخ :
  ریال ****** مبلغ :
  ۱۴۰۱۴۸۴۴۸۲۰۴ شماره پیگیری :
  ۱۸۸۵۰۹ شماره ارجاع :

 83. مبلغ ۳۰۰۰۰ تومان به حساب ملت واریز گردید به شماره پیگیری

  ۴۶۹۴۰۲۷۰ خدایا خودت شفا بده ما وسیله ایم

 84. مبلغ بیست هزار تومان واریز شد. شماره پیگیری ۱۴۰۱۷۱۶۱۴۶۲۲

 85. تاریخ : ۲۰۱۸-۰۹-۱۰ ۰۷:۵۷:۰۳
  مبلغ : ریال ۱۰۰۰۰۰۰
  شماره پیگیری : ۱۴۰۱۹۲۲۳۶۸۳۶
  شماره ارجاع : ۱۸۸۵۴۶

 86. ۲۰۰ هزار تومان
  با آرزوی س

 87. آیا این فرد هنوز زمان دارد؟
  آیا این مورد هنوز بسته نشده است؟
  لطفاً اطلاعات به روز را در این زمینه ارائه فرمائید.
  بسیار ممنون از شما و زحماتتان.

 88. وقت بخیر . چرا اطلاع رسانیها بروز نیست

 89. مبلغ ناقابلی تقدیم شد، ایشالا خدا همه بیماران رو شفا بده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *