- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

این کودک سه ساله به کمک فوری نیاز دارد/بسته شد

کودکی سه ساله است از همان روز اول تولد یک بیماری شدید کلیوی با ایشان همراه شد .دارای کیست است ودر طول سه سال گذشته از طریق دیالیز  به حیات خود ادامه داده و با لوله تغذیه شده است .

اکنون نیز وضعیت مطلوبی ندارد و بدلیل مشکلات مالی که از فقر شدید خانواده نشات گرفته است تاکنون امکان پیوند هم وجود نداشته است .پدرش کارگر است ومادرش هم خانه دار ،سه خواهر برادر دیگر هم دارد که حتی برای تامین نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجهه هستند.

الان شرایطی برای پیوند کلیه فراهم است و برای انجام فوری آن به کمک مالی نیاز است . اگر بتوانیم مبلغ ده میلیون تومان جمع آوری کنیم ،این کودک می تواند به حیات بازگشته و خانواده ای از نگرانی نجات خواهند یافت .

چشم انتظار یاریتان هستند.

شماره حسابها

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۶۲۵۷۲۵۸۷۲

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

لینک کانال تلگرامی خیریه

https://telegram.me/nvesal