- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

حال این ۴بیمار سرطانی خوب نیست/بسته شد

ضمن آرزوی قبولی طاعات وعبادات شما خوبان دراین ماه غفران ورحمت .۴بیمار سرطانی در این موسسه تشکیل پرونده نموده و به معالجه بیماری نیاز مبرم دارند .

اخیرا در تماس با موسسه عنوان داشته اند بدلیل مشکلات مالی نمی توانند بدنبال دوا ودرمان بروند . اما حقیقت این است حال هر ۴نفر آنها که دربینشان دومادر هم وجود دارد  اصلا خوب نیست . به یاری هم مثل همیشه قطره قطره سخاوت ها را جمع کنیم تا دریایی از عطوفت وسخاوت جاری نموده ودراین ماه رحمت الهی با پرداخت هزینه های درمانشان ،قدری حالشان را خوب کنیم.

مورد اول -قاسم ۳۲ساله پدر ۳بچه خردسال است .حدود دوسال پیش با تشخیص بیماری سرطان بدخیم  مثانه وبا کمک بستگان تحت عمل جراحی قرار گرفت . اکنون بیماری او عود کرده حالش را خراب نموده ولی بدلیل ندای .فقر نمی تواند شیمی درمانی کند.

مورد دوم- مادریست ۴۲ ساله که مدتی است از بیماری سرطان خون دررنج وعذاب است.برای درمان ورهایی از درد ورنج به ۱۲جلسه شیمی درمانی احتیاج دارد.پول ندارد .همسرش هم بیکار است وتوان پرداخت ندارد.

مورد سوم-مادری است که چندسالیست به سرطان روده مبتلاست .برای درمان ماهیانه به هزینه ای بیش از ۷۰۰هزار تومان احتیاج دارد. اما وضعیت مالی ونداری حالش را خراب کرده است.

مورد چهارم -پدریست دارای چند فرزند قد ونیم قد. به سرطان مغز استخوان مبتلاست. با وام وقرض وقوله یکبار تحت عمل جراحی قرار گرفته است اما دیگر توان ادامه درمانش را ندارد. حتی وام دریافتی برای درمانش معوق شده واین موضوع بر درد ورنجش افزوده است .

چشم انتظار یاریتان هستند.

شماره حسابها

شماره کارت ملت:۶۱۰۴۳۳۷۶۲۵۷۲۵۸۷۲

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

لینک کانال تلگرامی خیریه

https://telegram.me/nvesal