دستان این دو مادر نیازمندوبیمار را بگیرید/بسته شد

 • توسط نسيم وصال
 • 1396/12/25
 • ۴۰

سال ۹۶ روزهای پایانی خود را سپری می کند،بسیاری از هموطنان در تلاشند تا روزهای سال نو را باشادی و خوشی در کنار همدیگر جشن بگیرند. اما دراین بین نیز خانواده هایی وجود دارند که دغدغه اشان در مان است و فایق آمدن بر مشکلات زندگی و تنها چیزی که درون خانواده هایشان نمود ندارد ،عید وسال نو خرید وجشن است .دو مادر نیازمند را می شناسیم که بدلیل بیماری ومشکلات مالی بشدت در تنگنا قرار دارند ،می خواهیم در این ایام پایایانی سال با تامین بخشی از هزینه های درمانی و کمک برای رفع مشکلاتشان بخشی ولو ناچیز از دغدغ هایشان را کاهش دهیم

مورد اول مادر یک کودک خردسال است ،شوهرش از طریق چوپانی برای دیگران هزینه های معاش را به سختی تامین می کند. این مادر به بیماری ریوی مبتلاست وبرای هزنیه درمان ودارو هربار به مبلغی بالغ بر یک میلیون تومان احتیاج دارد. ماههاست بدلیل عدم تامین نتوانسته است به درمانش ادامه دهد ،درحال حاضر به سختی نفس می کشد وحالش رو به وخامت است .با کمک شما خوبان و  تامین هزینه درمان ، می توانیم چند ماهی درمانش را مهیا کنیم .

مورد دوم هم مادری ۴۱ ساله ودارای سه فرزند است . مشکلات گوناگونی وی را احاطه کرده است . یک کلیه اش را ازدست داده ودیگر کلیه اش هم عفونت شدید دارد و به درمان ودارو محتاج است . همزمان با بیماری قلبی دست وپنجه نرم می کند و در کنار این مشکلات جسمانی باید جهیزیه دخترش را هم تامین کند اما واقعا ندارد.کرایه نشین است و ماههاست اجاره را پرداخت نکرده است .برای هزینه درمان ورتق وفتق امورش وامی را دریافت نموده که د پرداخت اقساطش ناتوان شده واین موضوع به کلکسیون مشکلاتش افزوده است . یک مادر وحجم انبوهی از مشکلات بیماری ومالی ومعوقات بسیار سخت وطاقت فرساست.

بیایید کمک کنیم در آستانه سال جدید دل این مادران آبرومند را شاد کنیم.

شماره حسابها

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

لینک کانال تلگرامی خیریه

https://telegram.me/nvesal

 قبلی «
بعدی »

۴۰ دیدگاه ها

 1. تراکنش
  ۲۰۱۸-۰۳-۱۷ ۰۸:۲۳:۰۷ تاریخ :
  ریال ۵۰۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۳۳۷۰۶۰۱۴۱۸۶ شماره پیگیری :
  ۱۷۲۸۲۰ شماره ارجاع :

 2. مبلغ ناچیزی واریز گردید. به امید سلامتی برای هردومادر در سال جدید
  ۲۰۱۸-۰۳-۱۹ ۰۹:۵۱:۱۳ تاریخ :
  ۱۳۳۸۱۱۸۱۴۸۵۳ شماره پیگیری :
  ۱۷۲۸۵۲ شماره ارجاع :

 3. با سلام
  مبلغ ناچیزی با شماره پیگیری ۱۳۳۸۱۱۹۴۸۵۷۰ واریز گردید
  به امید شفای کامل این دو مادر عزیز در سال نو

 4. تراکنش
  ۲۰۱۸-۰۳-۱۹ ۱۰:۰۲:۴۶ تاریخ :
  ریال ۱۰۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۳۳۸۱۲۲۷۴۴۲۵ شماره پیگیری :
  ۱۷۲۸۷۴ شماره ارجاع :

 5. سلام مبلغ ۵۰ هزار تومان واریز شد ۱۳۳۸۱۲۳۱۵۹۰۴ شماره پیگیری :

 6. با آرزوی روزهای خوش برای همه بیماران
  شماره پیگیری۱۳۳۸۱۲۵۹۶۳۳۹

 7. ۲۰۱۸-۰۳-۱۹ ۱۰:۰۸:۴۱ تاریخ :
  ریال ۳۰۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۳۳۸۱۲۶۳۷۷۴۰ شماره پیگیری :

 8. تراکنش
  ۲۰۱۸-۰۳-۱۹ ۱۰:۱۵:۲۶ تاریخ :
  ریال ۱۰۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۳۳۸۱۲۹۲۶۱۲۶ شماره پیگیری :
  ۱۷۲۹۱۰ شماره ارجاع :

 9. با سلام. مبلغ ناچیزی واریز شد.شماره پیگیری ۱۳۳۸۱۳۲۸۱۱۶۲

 10. ۲۰۱۸-۰۳-۱۹ ۱۰:۳۱:۵۱ تاریخ :
  ریال ۱۰۰۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۳۳۸۱۳۶۱۸۱۹۲ شماره پیگیری :
  ۱۷۲۹۴۰ شماره ارجاع :

 11. سلام
  مبلغ مختصری تقدیم گردید.
  شماره پیگیری : ۱۳۳۸۱۳۶۴۰۲۷۰

 12. مبلغ ناچیزی واریز شد.۱۳۳۸۱۳۲۸۱۱۶۲

 13. ۱۳۳۸۱۳۷۴۹۶۰۰ شماره پیگیری :
  ۱۷۲۹۵۴ شماره ارجاع :

  کمک ناچیز از من قبول کنین

 14. شماره پیگیری: ۱۳۳۸۱۳۹۰۵۲۵۴
  شماره ارجاع: ۱۷۲۹۶۴

 15. ۹۵۲۱۱۶ مبلغ ناچیزی همیاری کردم ان الله یحب اصابرین

 16. میلغ ۱۰۰ هزارتومان ناچیز واریز شد. شماره پیگیری:۱۳۳۸۱۴۲۹۶۹۳۲

 17. سلام
  مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال هدیه شد.با آرزوی شفای عاجل و کامل
  ۲۰۱۸-۰۳-۱۹ ۱۰:۴۳:۱۸
  ۱۳۳۸۱۴۲۹۶۱۴۰شماره پی گیری
  ۱۷۲۹۷۵شماره ارجاع

 18. ۲۰۱۸-۰۳-۱۹ ۱۰:۵۶:۵۳ تاریخ :
  مبلغ ناچیز
  ۱۳۳۸۱۴۸۳۸۰۸۱ شماره پیگیری :
  ۱۷۳۰۰۱ شماره ارجاع :

 19. امیدوارم در سال جدید خندان باشن
  شماره پیگیری: ۸۰۷۸۱۱۰۱۷۰۶۵

 20. باسلام
  ۱۵۰هزارتومان واریز گردید امیدوارم به دستان این مادر نیازمند برسد و گره ای از مشکلاتش باز شود

 21. ۲۰۱۸-۰۳-۱۹ ۱۱:۲۸:۲۸ تاریخ :

  ۱۳۳۸۱۶۵۱۱۲۲۴ شماره پیگیری :
  ۱۷۳۰۴۷ شماره ارجاع :

 22. مبلغ ناچیزی به شماره پیگیری ۱۳۲۷۸۲۳۸۸۱ واریز شد.
  با آرزوی شفای کامل این عزیزان و حل مشکلاتشان و حل تمام مشکلات دیگر عزیزان

 23. خیر است ات شاءالله مبلغ ناچیز ٣٠ هزار تومان واریز شد

 24. با سلام مبلغ ناچیزی واریز گردید .

  ۱۳۳۸۲۲۵۲۲۰۱۴ شماره پیگیری :
  ۱۷۳۱۴۱ شماره ارجاع :

 25. مبلغ ۵۰ هزارتومان واریز شد
  شماره پیگیری: ۱۳۳۸۲۳۷۴۸۱۹۵
  شماره ارجاع : ۱۷۳۱۶۱

 26. مبلغ بسیار ناچیزی پرداخت شد.
  شماره پیگیری: ۱۳۳۸۲۳۹۸۲۳۰۷
  خداوند به شما و همه کمک کنندگان خیر دهد.

 27. شماره پیگیری ۰۰۰۰۲۰۶۲۱۵۳۳
  شماره تراکنش
  C2C000030116068

 28. سلام خدااجرتون بده!مبلغ ناچیزی واریزشد امیدوارم خداقبول کنه! به امیدشفای همه ی بیماران ورفع حاجات نیازمندان!

 29. سلام خدااجرتون بده!مبلغ ناچیزی واریزشد امیدوارم خداقبول کنه! به امیدشفای همه ی بیماران ورفع حاجات نیازمندان!
  شماره ی پیگیری:۱۳۳۸۲۷۰۰۸۰۵۶

 30. ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
  شماره پی گیری: ۱۳۳۸۲۷۸۱۴۷۹۲

  شماره ارجاع : ۱۷۳۱۹۱

 31. مبلغ ناچیزی واریز شد کد پیگیری ۷۳۶۲۷۳

 32. با سلام
  مبلغ ناچیزی تقدیم شد
  شماره پیگری ۱۳۳۸۴۰۵۶۵۰۲۶
  ملتمس دعا

 33. مبلغ ناقابل ۵۰۰۰۰۰ ریال برای رضای خداوند یاری دهنده بندگانش واریز شد

  تراکنش
  ۲۰۱۸-۰۳-۱۹ ۲۰:۰۲:۴۰ تاریخ :
  ریال ۵۰۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۳۳۸۴۴۸۹۲۳۷۰ شماره پیگیری :
  ۱۷۳۲۸۵ شماره ارجاع :

 34. باسلام به تمامی خدمگزاران خیریه نسیم صبا خداوند شما بندگان را برای یاری به هم نوعان انتخاب کرده شما باید قدردان خداوند بزرگ باشید خوشا به سعادتتان

 35. تراکنش
  ۲۰۱۸-۰۳-۱۹ ۲۰:۲۳:۴۹ تاریخ :
  ریال ۱۰۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۳۳۸۴۵۹۸۰۴۹۴ شماره پیگیری :
  ۱۷۳۲۸۸ شماره ارجاع :

 36. ۲۰۱۸-۰۳-۱۹ ۲۳:۰۹:۴۷ تاریخ :
  ریال ۱۰۰۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۳۳۸۵۶۹۷۵۱۹۲ شماره پیگیری :
  ۱۷۳۳۰۹ شماره ارجاع :

 37. ۱۳۳۸۶۲۱۹۸۶۴۹ شماره پیگیری :
  ۱۷۳۳۳۰ شماره ارجاع :

  حول حالنا الی احسن الحال

 38. به حق آقا امام زمان عج خداوند همه ی مریض ها و نیازمندان را مورد عنایت قرار دهد.
  تراکنش
  ۲۰۱۸-۰۳-۲۰ ۰۱:۴۷:۱۳ تاریخ :
  ریال ۱۰۰۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۳۳۸۶۲۵۶۵۵۴۴ شماره پیگیری :
  ۱۷۳۳۳۵ شماره ارجاع :

 39. ۲۰۱۸-۰۳-۲۰ ۱۷:۵۸:۱۵ تاریخ :
  ریال ۶۰۰۰۰۰ مبلغ :
  ۱۳۳۸۹۴۹۸۳۷۳۲ شماره پیگیری :
  ۱۷۳۳۷۷ شماره ارجاع :

 40. مبلغ ناچیزی به شماره پیگیری ۱۳۳۹۰۷۵۱۴۱۷۹واریز شد به امید شفای تمام بیماران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *