- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

نان آور یک خانواده یتیم به جراحی نیاز دارد/بسته شد

محمد جوانی است که از ۱۵ سال قبل که پدر خانواده از دست رفت ،از نوجوانی سرپرستی مادربیمار  ودو خواهرش را عهده دار شد .به هر طریقی کار می کرد که خانواده اش جای خالی پدر را احساس نکنند. رانندگی بر روی وسایل نقلیه دیگران شغل آخر وی بود. براثر حادثه ای از ناحیه انگشتان وکف دست دچار صدمه شدید شد .چند انگشت دست راستش قطع ،عصب دست وتاندون دست هم قطع وبعلت فقر مالی نتوانست برای درمانش کاری انجام دهد.

از ناحیه دست راست دچار معلولیت است وخانواده بی پناهش هم با کلی مشکلات مواجه اند ،کرایه خانه ،هزینه های درمانی مادر ،مشکلات بینایی خواهر یتیم به همه این مشکلات دامن زده است .به گفته خودش گاها برای تامین نان خشکی هم در مضیقه اند.

راههای زیادی را رفته تا شاید با جراحی دست ودرمان معلولیت بتواند لااقل نانی برای مادر وخواهرانش تامین کند، اما همگی به بن بست خورده است .

اخیرا به پزشک متخصص در کرمانشاه مراجعه  و درمان ایشان در بیمارستان خصوصی امکانپذیر شده است . اما هزینه این جراحی بیش از ۱۰ میلیون تومان اعلام شده است . حقیقتا حتی توان تامین صد هزارتومان برای این خانواده وجود ندارد.

می خواهیم کمک کنیم با تامین این مبلغ ،جراحی دست این جوان وبازگردانیدن وی به کار وزندگی ،ادامه حیات رابرای وی وخانواده یتیمش آسانتر کنیم.

شماره حسابها

شماره کارت بانک ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳

شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵

شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

شماره شباIR310120020000005898771465

لینک کانال تلگرامی خیریه

https://telegram.me/nvesal

.