- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

کمک برای جراحی فوری پیوند دست یک جوان/بسته شد

علیرضا ۱۶ساله ساکن قم ،سه ماه پیش بر اثر یک تصادف شدید از ناحیه دست بشدت آسیب دیده و رگهای دستش پاره می شود.

شدت پارگی دست به حدی است پزشکان استان توان جراحی و پیوند رگهای عصبی و خونی بریده شده را ندارند وبه تهران اعزام می شود.

درحال حاضر تنها یک بیمارستان خصوصی وی را پذیرش کرده و باید فوری تحت جراحی پیوند قرار گیرد. هزینه جراحی پیوند دست  ۸۰میلیون اعلام شده و خانواده ایشان هم در وضعیت مالی خوبی نیستند وتوان تامین این مبلغ را ندارند.

دست علیرضا عملا قطع است و درصورت عدم جراحی بایدبا قطع عضو تا پایان عمر با یک دست زندگی کند.

ما میخواهیم مثل همیشه با یاری شما خوبان بخشی از هزینه های جراحی این جوان را تامین کنیم .باشد تا قطره قطره لطف وکرم شما دریایی از کمک ویاری برای نجات این جوان شود.

تنها بایاری شما می توانیم شادی را به خانواده محرومین هدیه کنیم

شماره حسابها

شماره کارت بانک ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳
شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵
شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰
شماره شباIR310120020000005898771465
لینک کانال تلگرامی خیریه
https://telegram.me/nvesal