- خيريه نسيم وصال - http://www.nasimevesal.ir -

کمک کنیم نان آور خانواده به زندگی بازگردد/موقتا بسته شد

بهروز جوان ۳۸ ساله ایست که تنها نان آور وسرپرست مادر پیرش بوده و  سالهاست به بیماری قلبی مبتلاست .تاکنون سه بار دچار سکته قلبی شده است ودر طول این مدت با تجویز دارو سر پا نگه داشته شده است.

با بدتر شدن اوضاع قلبش ، به پزشک متخصص مراجعه و اعلام شد که قلبش  فقط ۳۰ درصد کارمی کند و در صورت ادامه وضعیت فوق ،ادامه حیات برایش سخت وشاید هم غیر ممکن شود.

پزشک معالج تنها راه بازگرداندن حیات وکمک به حفظ ضربان قلب این نان آور خانواده را کاشت دستگاه lcdتجویز کرده است.

هزینه خرید ونصب این دستگاه بیش از ۳۰میلیون تومان برآورد شده است . با توجه به وضعیت مالی خانواده امکان تامین این مبلغ وجود ندارد. با مراجعه این خیریه تقاضای مساعدت جهت تایمن این مبلغ را نموده است .

ما می خواهیم به یاری هم این مبلغ را جمع آوری تا به یاری خدا زندگی دوباره ای به این سرپرست خانواده هدیه کنیم .

تنها بایاری شما می توانیم شادی را به خانواده محرومین هدیه کنیم

شماره حسابها

شماره کارت بانک ملت:۶۱۰۴۳۳۷۷۴۰۰۹۲۶۵۳
شماره حساب بانک ملت:۵۸۹۸۷۷۱۴۶۵
شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴
شماره حساب بانک ملی :۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰
شماره شباIR310120020000005898771465
لینک کانال تلگرامی خیریه
https://telegram.me/nvesal
بصورت آنلاین هم میتوانید کمک کنید