گزارش پرونده “کمک کنیم سپیده نابینا نشود”

  • توسط نسيم وصال
  • 1396/04/23
  • ۰

بدنبال انتشار فراخوان برای کمک یه جراحی چشم “سپیده” به یاری شما مبلغ ۶میلیونتومان جمع آوری شد. این دختر خانم به بیمارستان معرفی ودر حال حاضر مقدمات جراحی ایشان فراهم شده  وظرف یکی دو روز اخیر تحت جراحی قرار خواهد گرفت.قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.