امروز دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
۲۱ دی ۱۳۹۵

گزارش پرونده کمک برای جراحی مادر دو کودک

بدنبال انتشار فراخوان کمک برای جراحی مادر دو کودک که برای جلوگیری از فلج شدن او مبلغ ۴۰میلیون تومان […]

بدنبال انتشار فراخوان کمک برای جراحی مادر دو کودک که برای جلوگیری از فلج شدن او مبلغ ۴۰میلیون تومان نیاز است .به یاری شما تاکنون مبلغ ۱۲میلیون تومان جمع آوری شد وتلاش برای افزایش کمک از طق مخنلف ادامه داد. این مادر در هفته آتی تحت جراحی قرار خواهد گرفت


پاسخ دهید

پرداخت آنلاين
توسط تمامي كارت هاي عضو شتاب