حدیث ۲

  • توسط نسيم وصال
  • 1394/01/23
  • دیدگاه غیر فعال شده است

امام علی علیه السلام : «نیازمندی که به تو روی آورده، فرستاده خداست. کسی که از یاری او دریغ ورزد، از خدا روی گردانده و آن کس که به او ببخشد، به خدا بخشش کرده است».قبلی «
بعدی »